Miscel.lània

En aquest apartat hi podeu trobar alguns exercicis i les toolbox utilitzades per a treballar aspectes concrets de les matemàtiques de 1r de batxillerat.

Toolbox

Tema Enllaç al document
Trigonometria Toolbox
Llocs geomètrics Toolbox

Exercicis

Tema Enllaç al document
Successions Exercicis successions
Exercicis càlcul de límits
Funcions Exercicis dominis
Exercicis funcions a trossos
Exercicis operacions, composició, inversa