Miscel.lània

En aquest apartat hi podeu trobar alguns exercicis i les toolbox utilitzades per a treballar aspectes concrets de les matemàtiques de 2n de batxillerat.

Toolbox

Tema Enllaç al document
Must know Enllaç al document
Derivades Taula de derivades

Exercicis

Tema Enllaç al document
Funcions contínues i derivables Exercicis càlcul de límits
Estudi de les característiques d'una funció. Problemes d'optimització. Exercicis de representació gràfica de funcions